Uporabne vsebine

Shranjevanje matičnih celic za dvojčka

O shranjevanju matičnih celic za dvojčka smo se pogovarjali s strokovnjaki iz Biobanke. Veliko več pa lahko izveste tudi na dogodku Okrogli trebuščki, ki bo 18. 3. 2021 od 16. ure dalje.

 

Ali je možno shraniti matične celice tudi, če nosečnica nosi dvojčka?

 

Seveda. Matične celice je možno shraniti tudi, če nosečnica nosi dvojčka.

 

Kakšen je postopek shranitve matičnih celic za oba otroka? Ali se razlikuje od shranitve matičnih celic enega otroka?

 

Postopka za shranitev matičnih celic dvojčkov ali enega otroka se praktično ne razlikujeta. V obeh primerih je najprej potrebno skleniti Pogodbo o shranjevanju skupaj z Izjavo o poučenosti in soglasju, ki se izpolni v dveh izvodih. K pogodbi lahko pristopi tudi partner (aneks k pogodbi se izpolni v treh izvodih). Del pogodbene dokumentacije je tudi zdravstvena anamneza, ki se izpolni v enem izvodu.

 

Ob podpisu pogodbe vam pošljemo predračun za pristopne obveznosti v vrednosti 450,00 evrov, ki so vključeni v končno ceno (pri sklepanju pogodbe za enega otroka pristopne obveznosti znašajo 300 evrov). Ko jih poravnate, vam pošljemo dva paketa za odvzem matičnih celic, ki ju na dan poroda vzamete s seboj v porodnišnico in ju v porodni sobi predate osebju. O načrtovanem odvzemu vzorcev obvestimo tudi izbrano porodnišnico. Po odvzemu navadno partner porodnice obvesti našega prevoznika (telefonska številka je navedena tudi na paketu za odvzem), ki prevzame vzorce in jih pod ustreznimi pogoji dostavi v naš laboratorij.

V laboratoriju se vzorci ustrezno testirajo, obdelajo, zamrznejo in shranijo v parah tekočega dušika. Približno od dva do šest tednov po porodu, ko pridobimo vse izvide testiranj, vam pošljemo obvestilo o shranjevanju in priložimo račun za preostanek. Po poplačilu vam pošljemo dva Certifikata za shranjevanje na ime otroka, s katerim razpolagate s shranjenim vzorcem.

Ali odzvem predstavlja kakšno tveganje za mamo in dvojčka?

 

Tveganj ob odvzemu ni. Odvzem je povsem neboleč in varen tako za mater kot za oba otroka, saj se opravi po porodu, ko je posamezen otrok porojen in popkovnica že prerezana. Po porodu se vedno počaka, da popkovnica preneha utripati in šele nato se jo prereže. Ko žile v popkovnici prenehajo utripati, je to znak, da je otrok postal samostojen, neodvisen od matere, kar pomeni, da tudi popkovnice in krvi, ki je v njej, ne potrebuje več. Porodno osebje se o odvzemu popkovnične krvi pouči med strokovnim izobraževanjem.

 

Kaj vključuje set za odvzem popkovnične krvi pri dvojčkih?

 

Pri dvojčkih potrebujete dva paketa z unikatnima ID kodama, prav tako sta označena z dodatnimi etiketami »A« in »B«. Posamezen paket vsebuje odvzemno vrečko za popkovnično kri, lonček, fiziološko raztopino za odvzem tkiva popkovnice, dokumentacijo za porodno osebje in prevoznika. V enem izmed paketov sta še dve epruveti za odvzem materine periferne krvi za virološke preiskave, Izjava o poučenosti in soglasju, Anketni vprašalnik, Navodila za medicinsko osebje in Navodilo za starše.

 

Ali se lahko shranjevanje izvede ne glede na porod? Tudi pri carskem rezu ali porodu v vodi?

 

Način poroda ne vpliva na odvzem popkovnične krvi in tkiva popkovnice za shranjevanje matičnih celic. Pred leti so popkovnično kri jemali le ob carskih rezih in v tem primeru je bil postopek odvzema še bolj enostaven za osebje. Otrok se lahko porodi v vodi, vendar medicinsko osebje prerez popkovnice in odvzem popkovnične krvi in tkiva izvede izven vode. Natančnejši postopek samega odvzema popkovnične krvi ob porodu v vodi vam bodo razložili v porodnišnici.

 

Ali mora biti porodna babica o tem vnaprej obveščena?

Vam osebno vnaprej porodnišnice/babice ni potrebno obveščati. V sklopu pogodbene dokumentacije je dokument Izjava o poučenosti in soglasju, na katerega navedete predviden datum poroda in napišete predvideno porodnišnico, v kateri bi rodili, lahko jih navedete tudi več. Na podlagi te Izjave pošljemo v vsako navedeno porodnišnico naročilnico za odvzem, h kateri priložimo še kopijo Izjave o poučenosti.

Zakaj je dobro shraniti matične celice obeh otrok?

 

S shranjevanjem matičnih celic obeh otrok vsakemu zagotovimo lastne celice s 100-odstotnim ujemanjem. Sicer se matične celice posameznika shranjene v družinski banki lahko uporabijo tudi za zdravljenje družinskega člana sorojenca, vendar je možnost za ujemanje in s tem za uspešno zdravljenje seveda manjša.

 

Kje in kako se hranijo matične celice dvojčkov?

 

Matične celice shranjujemo v kriobanki v lastnem laboratoriju v Trzinu. Po sprejemu in obdelavi v čistih prostorih laboratorija jih zamrznemo v tekočem dušiku. Trajno jih hranimo v specializiranih posodah, ki samodejno uravnavajo primerno temperaturo. Vzorci so označeni z unikatnimi identifikacijskimi številkami in se nahajajo na točno določenih pozicijah, tako da jih lahko ob zahtevi za zdravljenje izdamo v najkrajšem možnem času. Naš laboratorij je stalno pod nadzorom JAZMP (Javna agencija RS za zdravila in pripomočke).

 

Kako dolgo je zagotovljeno shranjevanje?

 

Globoko zamrznjene celice v parah tekočega dušika ustavijo vse svoje biološke procese in v takem stanju lahko celice preživijo teoretično neomejeno dolgo. Tovrstno shranjevanje je v znanosti standardna praksa. Pogodbo za shranjevanje matičnih celic iz popkovnične krvi in tkiva popkovnice sklepamo za prvih 20 let. Po preteku tega obdobja bomo omogočili tudi podaljšanje shranjevanja, o čemer bomo vas oz. vašega otrok obvestili.

Na dodatna vprašanja, ki se vam porajajo, dobite odgovore na dogodku Okrogli trebuščki. Prijavite se TUKAJ.

Photo by Edwin Ariel Valladares from Pexels